domů

Taneční složky

- Klobučánek Malúšata

- Malý Klobučánek

- Klobučánek

Cimbálové muziky

Se vznikem dětského souboru v roce 1994 se začala řešit i otázka hudebního doprovodu. V počátku pořídila nahrávky k nácviku dospělá CM Klobučan. Ale dál jsme hledali malé muzikanty. Posbírali jsme všechny tehdejší houslisty na ZUŠ, přidaly se dvě flétny, harmonikář se přeučil na kontrabas a cimbalista začal dělat první krůčky…

Od této doby se scházejí malí muzikanti již v šesté generaci cimbálových muzik Klobučánku. Téměř pro všechny členy muzik je shodné, že začínali jako malí tanečníci. V každé taneční skupině tak vyrůstaly děti, které zároveň navštěvovaly ZUŠ ve hře na housle nebo klarinet. Tyto děti jsme postupně zapojovali do cimbálovky a zároveň si vytipovali děti pro hru na méně běžný nástroj (basa, cimbál), aby vzniklo tradiční obsazení CM.

Odrůstající dětské muziky průběžně ukončují svoji činnost, někteří muzikanti přechází do dospělých seskupení Klobučanu, jednotlivci hrají v cimbálovkách nebo jiných muzikách po celé Moravě.

Od září 2017 dětské muziky získaly novou možnost pedagogického vedení pod hlavičkou ZUŠ Folklorika.

V současnosti hrají dětské CM Klobučánku:

    - CM Klobučánek Malúšata     - CM Malý Klobučánek    - CM Klobučánek

Z HISTORIE MUZIK

Současné skupiny navázaly na činnost předchozích čtyř generací cimbálových muzik Klobučánku:

1994-2002            2001-2008          2005- od 2010 dospělá CM           2009 - od 2016 dospělá CM

CM Klobučánek 1994-2002

Tato muzika doprovázela soubor Klobučánek nejprve jako hudecká a postupně se přidal i cimbál. Muzika úspěšně reprezentovala soubor na vystoupeních a setkáních muzik (Strážnice, Rožnov, Veselí, Břeclav, Liptál, Zlín, Luhačovice), navštívila polské Katovice. Ke společným úspěchům s taneční složkou patří účast s pásmem Ševci na národní přehlídce dětských souborů v Zábřehu na Moravě v roce 1999. Zpěváci Mirka Janáčová, Karel Ovesný a Honza Tarabus si vyzpívali na národní přehlídce dětských zpěváčků místa v 10-nej. Muziku vedl Laďa Tarabus. Muzika ukončila svou činnost v roce 2002.

Někteří členové pokračují v činnosti - Karel Ovesný, Hana Povalačová a Katka Pechálová hrají v CM Lidčan a Klobučan, Jan Tarabus ve VUS Ondráš, Mirka Janáčová zpívá v DH Valaška.

Složení původní muziky:prim – Šárka Zvoníčková, terc – Mirka Šarátková, Marie Marková, Hana Povalačová, klarinet – Pavel Vlček, Katka Pechálová, cimbál – Honza Tarabus, kontry – Karel Ovesný, basa – Jeňa Tomeček, sólový zpěv – Mirka Janáčová

Archivní prezentace muziky

Další fotky (rozklikni)

CM Klobučánek 2001-2008

Muzika se účastnila společně s taneční složkou festivalů u nás(Rožnov, Strážnice, zemská přehlídka Kroměříž, Vlčnov, Břeclav, Liptál, Kunovské léto) i v zahraničí (Slovinsko, Itálie, několikrát Slovensko).

Samostatně se muzika několikrát zúčastnila také přehlídky dětských muzik Valašského království ve Frenštátě p.R., v roce 2003 úspěšně reprezentovala naši ZUŠ na soutěži muzik v Luhačovicích, zahrála si na Setkání muzik v Otrokovicích, ve Zlíně i ve Valašských Kloboukách.

Někteří muzikanti pokračují v dospělé muzice Klobučan a CM Vincúch. Muziku vedl Laďa Tarabus.

Složení původní muziky: prim – Jindřich Kovalčík, občas hostovala Maruška Ludíková, druhé housle – Katka Mikulajová, Honza Chovanec, Vojta Fusek, klarinet – Katka Pechálová, Jitka Saňáková, cimbál – Katka Tarabusová, kontry – Laďa Čech, Martina Fojtů, basa – David Dorňák, sólový zpěv – Lucie Sovadinová, sestry Alžběta a Magda Šviráková, Marek Čureček

Archivní prezentace muziky

Další fotky (rozklikni)

CM Klobučánek 2005- od 2010 dospělá CM

Tato muzika doprovázela dětský soubor Klobučánek na akcích ve Valašských Kloboukách, festivalech a soutěžích v Liptále, Rožnově a v řeckém městě Karditsa.

Od roku 2010 stále doprovází dospělý soubor Klobučan, hraje na soukromých akcích (viz- CM Klobučan s J.Fojtů). Vedoucí muziky byl Honza Tarabus, od roku 2009 muziku vede Katka Tarabusová.

Složení původní muziky: prim – Ondra Fojtů, Honza Fojtů, druhé housle – Ivona Psotová, Kristýna Šimoníková, klarinet – Dita Cmajdálková, Pavel Fojtů, cimbál – Marek Čureček, kontry – Tereza Kudelová, později Adam Fiala basa – Dominik Juřica, Ondra Fojtů, sólový zpěv – Ivona Psotová

Viz o současnosti muziky zde

Archivní prezentace muziky

Další fotky (rozklikni)

CCM Klobučánek 2009 - od 2016 dospělá CM

Čtvrtá generace dětské muziky Klobučánku byla založena na podzim 2009. Prim hrál Jakub Šálek, vedoucí nácviku byla Magda Rozmánková. Muzika se účastnila vystoupení v našem městě a doprovázela taneční složky mladších skupin Klobučánku.

Na podzim roku 2011 tuto muziku přebírá Laďa Tarabus a s výhledem na plánovaný zahraniční zájezd do Turecka začíná nacvičovat muzika složená jenom z cérek. Primovat začíná Adéla Ptáčková.

Muzika poté doprovázela všechny taneční skupiny Klobučánku na vystoupeních doma i v zahraničí, hrála na vernisážích a soukromých oslavách, účastnila se samostatných koncertů a festivalů – mezi nejdůležitější patří Setkání muzik valašského království ve Frenštátě, Setkání dětských muzik v Praze a Střípky Jaroslava Juráška v Brně.

Od roku 2016 se muzika zařadila mezi dospělé muziky Klobučanu. O současnosti viz ,.

Složení původní muziky: prim – Kuba Šálek, poté Adéla Ptáčková, druhé housle – Bětka Chovancová, Anička Švachová, klarinet – Karolína Vašků, Kuba Slovák, cimbál – Anička Švrčinová, kontry – Vojta Fojtů, později Bára Pášmová, basa – Eva Šerá.

Viz o současnosti muziky zde

Archivní prezentace muziky

Další fotky (rozklikni)

Zpět nahoru