domů

Taneční složky

Cimbálové muziky

Taneční složky

Cimbálové muziky

Národopisný soubor Klobučan

Projekty

Doposud jsme se zúčastnili těchto projektů:

2019: Přes vŕšky z Valašských Klobouk do Horné Súče

2014: Po chodníčku s písničkú z Klobúk do Púchova

2013: Folklor nemá hranice

2012: Tradície nás spájajú

2010: Zpívání vlársků dolinů

2009: Cez Karpaty na vohľady

2019

Přes vŕšky z Valašských Klobouk do Horné Súče

Po putování "Zpívání vlársků dolinů" a "Po chodníčku s písničků" jsme se vydali "Přes vŕšky z Valašských Klobouk do Horné Súče". Kam? Do Trenčína, Púchova a nakonec do Horné Súče. Ve třech dílech se během 10 let setkalo na 100 dětí a muzikantů. Vzniklo tak dílo, které má podpořit děti, rodiče, prarodiče, učitele a vedoucí v poznávání a udržování písní na obou stranách Bílých Karpat. Všude tam kam chodili naši předkové za prací i zábavou. Na české straně jsme oslovili děti Klobučánku a finalisty soutěže Zpěváček Valašskoklobucka. Na slovenské straně se v každém díle představil jiný slovenský soubor se svými hudbami - Kornička ze Trenčína, Biela voda a Lachovček z Púchova a Čajka z Horné Súče. Z dětí se pomalu stávají dospělí, ale naše malé dílko zůstane stejné. Také soubory a hudby se dále potkávají na folklorních setkáních a plánují další setkání a projekty. Přijměte i vy pozvání na veřejný křest CD "Přes vŕšky" v sobotu 13. dubna v 17 hod v KD Klobučan.

2014

Po chodníčku s písničkú z Klobúk do Púchova

Při společném mikroprojektu se sešli finalisté soutěží zpěváčků Valašskoklobucka a děti souborů Klobučánek z Valašských Klobouk, Biela voda a Lachovček z Púchova. Organizační tým připravil a nacvičil výběr písní, her a říkadel z obou stran hranice a v listopadu 2013 jsme společně natočili CD dětských zpěváčků. Jeho název nás vybízí k putování po jižním Valašsku přes Lyský průsmyk do Púchovskej doliny. Písně přibližují malebnou krajinu Bílých Karpat, každodenní život, hry dětí, radosti i trápení našich předků. CD dětských zpěváčků byla spolu s vystoupením souborů představena veřejnosti 12.4.2014 ve Valašských Kloboukách a 31.5.2014 v Púchově.

CD je volným pokračováním CD „Zpívání vlársků dolinů“, které jsme natočili v roce 2010 s trenčínským DFS Kornička, jeho součástí jsou i tentokrát omalovánky, které mají dětem napomáhat k lepšímu zapamatování písní.

2013

Folklor nemá hranice

Největší událostí léta 2013 byl mezinárodní folklorní tábor, kterého se zúčastnilo 40 dětí z ČR a 40 dětí ze SR ze souborů Klobučánek, Biela voda a Lachovček. Během společně stráveného týdne (11. -18. 8.2013) se české a slovenské děti měly možnost setkávat při hrách nebo sportu, vyráběly modrotisk a šperky z korálků, malovaly... Zajímavý byl celodenní výlet do Skanzenu ve Strážnici, kam jsme připluli lodí po Baťově kanále. Hlavní náplní tábora bylo společné tancování a muzicírování, které oběma partnerům přineslo nová taneční a hudební čísla.

Společný výsledek jsme prezentovali na vystoupeních na Setkání muzikantů v Bílých Karpatech ve Valašských Kloboukách (18.8.2013) a na Púchovském jarmoku (21.9.2013). Oba soubory se sešly následně i na 22.valašském mikulášském jarmeku ve Valašských Kloboukách (7.12.2013), kde ve svém programu předvedli navzájem nacvičená pásma. Hlavními partnery projektu byl DDM Valašské Klobouky a Dům kultury Púchov, folklorní část projektu měl na starosti soubor Klobučan.

Tento projekt byl podpořen Fondem mikroprojektů.

2012

Tradície nás spájajú

folklorní mapa Valašskoklobucka a Ilavskodubnicka, výměna řemeslníků na společných akcích,                  putovní výstava

Hlavním partnerem v SR bylo Město Dubnica nad Váhom a v ČR Město Valašské Klobouky prostřednictvím Kulturního a vzdělávacího střediska a spolupracujícího Národopisného souboru Klobučan. V rámci mikroprojektu obce, spolky i pamětníci na české i slovenské straně státních hranic hledali zajímavosti a tradice obou folklórních regionů, jež jsou mezi lidmi dosud uchovávány. Výsledkem byla speciální ručně malovaná mapa, která zdokumentovala všechny pamětihodnosti i nářeční zvláštnosti obcí a měst. Spolu s ní vznikl i seznam řemeslníků, kteří dodnes dodržují tradiční a lidové výrobní postupy.

Projekt má napomoci k prezentaci obou regionů a jejich bohatého folklóru. K poskytnutí informací bylo vyzváno na české straně šestatřicet obcí z Valašskokloboucka a širšího okolí, na Slovensku se průzkum uskutečnil u 55 obcí.

2010

Zpívání vlársků dolinů

zmapování a společná prezentace her, písní a zvyků jarního období                     na Valašskoklobucku a Trenčiansku

Od února do června 2010 se setkávali zástupci souboru Klobučan s partnerským souborem Kornička z Trenčína při mikroprojektu přihraniční spolupráce „Zpívání vlársků dolinů“. Pro děti i širokou veřejnost zde byly připraveny možnosti potkávání se a vzájemného poznávání tradic "těch druhých". Mikroprojekt se věnoval zmapování části zvykoslovného roku - období jara na Valašskoklobucku a Trenčiansku.

Mezi hlavní setkání patřilo Velikonoční setkání s jarmárkem 27.3.2010 s účastí souborů Klobučánek, Klobučan, Kornička z Trenčína a Líšňáček z Brna s ukázkami zvyků, her, kulturním programem a jarmárkem tradičních výrobků.

Dále se uskutečnily soutěže Zpěváček Valašskoklobucka 7.3.2010 a Region Valašska 11.4.2010, kde zazněl folklor z obou stran hranic.

Mikroprojekt uzavřela společná nahrávka a vydání metodických materiálů a CD dětských zpěváčků „Zpívání vlársků dolinů“. CD má přiblížit malým i starším, že jen kousek od svého bydliště najdou podobné tradice a písně v jazyce, kterému téměř nerozumí. Od nepaměti se Vlárským průsmykem pohybovali kupci i prodejci, lidé chodili za prací, a tak zde přirozeně docházelo k prolínání obyvatel a s nimi i lidových tradic. V našem projektu jsme se snažili tyto chodníčky připomenout. Snad se záměr vydaří a české a slovenské děti si oblíbí písně svých sousedů a budou si je zpívat. A aby se to dařilo ještě lépe, spolu s CD vychází i zpěvníček a omalovánky. Tyto metodické materiály jsou určeny pro další práci ve školách i doma, získáte je v souboru Klobučan.

Slavnostní křest za účasti dětských zpěváčků Valašskoklobucka, CM Klobučánek a souboru Kornička proběhl v neděli 22.8.2010 na Setkání muzikantů v Bílých Karpatech.

Mediálním partnerem folklorního vysílání mikroprojektu se stalo Radio Valaška.

Tento mikroprojekt je spolufinancován Evropskou Unií z prostředků Fondu mikroprojektů spravovaného Regionem Bílé Karpaty.

2009

Cez Karpaty na vohľady

rozvoj spolupráce v oblasti prezentácie ľudovej kultúry príhraničných regiónov Valašskokloboucka-Ilavskodubnicka

Tak zní název úspěšného příhraničního projektu, který završily národopisné a folklorní soubory z Valašskokloboucka a slovenského Ilavskodubnicka. Ty se s dalšími partnerskými organizacemi po více než rok a půl snažily podpořit udržení tradic a kulturního dědictví v regionech na obou stranách česko-slovenských hranic, čímž publiku přinesly řadu nevšedních zážitků. Vzájemné poznávání lidových kultur bylo podpořeno z programu Příhraniční spolupráce SR - ČR a prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj. Celkový rozpočet činil 6,9 milionu korun.

Slovenskými partnery projektu byla města Dubnica nad Váhom a Ilava se svými folklórními soubory Strážov a Mladosť a divadelním souborem Hugo. Hlavním partnerem za českou stranu bylo Kulturní a vzdělávací středisko Valašské Klobouky, spolupracoval také Dům dětí a mládeže Valašské Klobouky. Valašskokloboucký folklór a lidovou muziku pak zastupovala dechová hudba Valaška spolu s folklorním souborem Klobučan," Projekt si kladl za cíl rozvinout příhraniční spolupráci v oblasti kultury, a to zejména společnými vystoupeními folklorních, dechových a divadelních souborů ve všech zapojených městech. Na to navazovalo také pořízení potřebného technického, nástrojového a krojového vybavení pro spolupracující organizace a spolky, tak aby se mohla jejich stávající činnost zlepšit a rozvinout.

Folklorní vystoupení a koncerty obohatily kulturní rok jak v Dubnici a Ilavě, tak i ve Valašských Kloboukách. Například soubor Mladosť vystupoval v roce 2009 na Valašském mikulášském jarmeku a na festivalu Setkání muzikantů v Bílých Karpatech bavili publikum hudebníci a tanečníci souboru Strážov nebo divadelníci spolku Hugo. Vystoupení na Slovensku pak proběhla v režii Klobučanu a Valašky.

Díky finanční podpoře mohly dále soubory i organizace zlepšit svou vybavenost. Dům dětí a mládeže Valašské Klobouky získal piano Petrof a vybavení do zkušebny – cvičební koberec, shrnovací mobilní stěnu a zrcadlovou stěnu. Soubor Klobučan pořídil nové cimbály a violoncello a muzikanti Valašky už hrají na novou tubu a bicí soupravu. Oba soubory navíc obnovily svůj krojový fond. Dalším přínosem bylo pořízení vybavení pro jeviště kulturního domu, kdy byly zakoupeny opony, zvuková aparatura a projekční a záznamová technika. Nejvýznamnější položkou bylo zakoupení nového venkovního koncertního pódia se zastřešením, které vyšlo na 1,3 milionu korun. Návštěvníci kulturních akcí už mohli toto pódium vidět v provozu od roku 2009 při několika akcích

Velké poděkování patří Městu Valašské Klobouky, které projekt Cez Karpaty na vohľady schválilo a zajistilo jeho předběžné profinancování. Věříme, že tato příhraniční iniciativa pomůže k dalšímu rozvoji činnosti jednotlivých organizací i zkvalitnění kulturního života celého našeho města.

Zpět nahoru