domů

Taneční složky

Cimbálové muziky

Taneční složky

Cimbálové muziky

Národopisný soubor Klobučan

Projekty

Doposud jsme se zúčastnili těchto projektů:

2022: Společně s folklorem

2019: Přes vŕšky z Valašských Klobouk do Horné Súče

2014: Po chodníčku s písničkú z Klobúk do Púchova

2013: Folklor nemá hranice

2012: Tradície nás spájajú

2010: Zpívání vlársků dolinů

2009: Cez Karpaty na vohľady

2022

Společně s folklorem

Dětské soubory Klobučánek a Vršatčiarik z Dubnice nad Váhom se v březnu až září 2022 účastnily projektu Společně s folklorem. Jeho náplní byla po dobu sedmi měsíců úzká spolupráce ve vedení dětských souborů, společný nácvik, soustředění, tvorba programu a jeho prezentace na veřejných akcích. Děti secvičily společné tance Morena, Čardáše z Nemšové a Kostelecké čardáše, v dalším programu CM Klobučánek doprovázela slovenské děti v pásmech Cepový a Dubnické polky. Společný program jsme představili na veřejných akcích 9.dubna na velikonočním jarmárku ve Valašských Kloboukách a na vystoupeních 13.srpna v Dožínky v Nemšové a na SMBK ve Valašských Kloboukách. Po těchto akcích děti prožily zasloužilý týden odpočinku i pilné taneční a muzikantské práce v krásné přírodě na společném táboře na chatě Homolka v Horné Porubě na Slovensku, který jsme ukončili samostatným společným vystoupením 26.srpna na Dubnickém festivalu. Díky opatřením se projekt dva roky odkládal. Dnes můžeme říct, že jsou naše soubory spjaté více než jsme předpokládali a plánovali. Máme radost z dětí a jejich kamarádských vztahů. Děkujeme za možnost uspořádání projektu, který přináší trvalý přínos jak na poli folkloru tak ve vztazích dětí i dospělých z obou stran hranice.

2019

Přes vŕšky z Valašských Klobouk do Horné Súče

Po putování "Zpívání vlársků dolinů" a "Po chodníčku s písničků" jsme se vydali "Přes vŕšky z Valašských Klobouk do Horné Súče". Kam? Do Trenčína, Púchova a nakonec do Horné Súče. Ve třech dílech se během 10 let setkalo na 100 dětí a muzikantů. Vzniklo tak dílo, které má podpořit děti, rodiče, prarodiče, učitele a vedoucí v poznávání a udržování písní na obou stranách Bílých Karpat. Všude tam kam chodili naši předkové za prací i zábavou. Na české straně jsme oslovili děti Klobučánku a finalisty soutěže Zpěváček Valašskoklobucka. Na slovenské straně se v každém díle představil jiný slovenský soubor se svými hudbami - Kornička ze Trenčína, Biela voda a Lachovček z Púchova a Čajka z Horné Súče. Z dětí se pomalu stávají dospělí, ale naše malé dílko zůstane stejné. Také soubory a hudby se dále potkávají na folklorních setkáních a plánují další setkání a projekty. Přijměte i vy pozvání na veřejný křest CD "Přes vŕšky" v sobotu 13. dubna v 17 hod v KD Klobučan.

2014

Po chodníčku s písničkú z Klobúk do Púchova

Při společném mikroprojektu se sešli finalisté soutěží zpěváčků Valašskoklobucka a děti souborů Klobučánek z Valašských Klobouk, Biela voda a Lachovček z Púchova. Organizační tým připravil a nacvičil výběr písní, her a říkadel z obou stran hranice a v listopadu 2013 jsme společně natočili CD dětských zpěváčků. Jeho název nás vybízí k putování po jižním Valašsku přes Lyský průsmyk do Púchovskej doliny. Písně přibližují malebnou krajinu Bílých Karpat, každodenní život, hry dětí, radosti i trápení našich předků. CD dětských zpěváčků byla spolu s vystoupením souborů představena veřejnosti 12.4.2014 ve Valašských Kloboukách a 31.5.2014 v Púchově.

CD je volným pokračováním CD „Zpívání vlársků dolinů“, které jsme natočili v roce 2010 s trenčínským DFS Kornička, jeho součástí jsou i tentokrát omalovánky, které mají dětem napomáhat k lepšímu zapamatování písní.

2013

Folklor nemá hranice

Největší událostí léta 2013 byl mezinárodní folklorní tábor, kterého se zúčastnilo 40 dětí z ČR a 40 dětí ze SR ze souborů Klobučánek, Biela voda a Lachovček. Během společně stráveného týdne (11. -18. 8.2013) se české a slovenské děti měly možnost setkávat při hrách nebo sportu, vyráběly modrotisk a šperky z korálků, malovaly... Zajímavý byl celodenní výlet do Skanzenu ve Strážnici, kam jsme připluli lodí po Baťově kanále. Hlavní náplní tábora bylo společné tancování a muzicírování, které oběma partnerům přineslo nová taneční a hudební čísla.

Společný výsledek jsme prezentovali na vystoupeních na Setkání muzikantů v Bílých Karpatech ve Valašských Kloboukách (18.8.2013) a na Púchovském jarmoku (21.9.2013). Oba soubory se sešly následně i na 22.valašském mikulášském jarmeku ve Valašských Kloboukách (7.12.2013), kde ve svém programu předvedli navzájem nacvičená pásma. Hlavními partnery projektu byl DDM Valašské Klobouky a Dům kultury Púchov, folklorní část projektu měl na starosti soubor Klobučan.

Tento projekt byl podpořen Fondem mikroprojektů.

2012

Tradície nás spájajú

folklorní mapa Valašskoklobucka a Ilavskodubnicka, výměna řemeslníků na společných akcích,                  putovní výstava

Hlavním partnerem v SR bylo Město Dubnica nad Váhom a v ČR Město Valašské Klobouky prostřednictvím Kulturního a vzdělávacího střediska a spolupracujícího Národopisného souboru Klobučan. V rámci mikroprojektu obce, spolky i pamětníci na české i slovenské straně státních hranic hledali zajímavosti a tradice obou folklórních regionů, jež jsou mezi lidmi dosud uchovávány. Výsledkem byla speciální ručně malovaná mapa, která zdokumentovala všechny pamětihodnosti i nářeční zvláštnosti obcí a měst. Spolu s ní vznikl i seznam řemeslníků, kteří dodnes dodržují tradiční a lidové výrobní postupy.

Projekt má napomoci k prezentaci obou regionů a jejich bohatého folklóru. K poskytnutí informací bylo vyzváno na české straně šestatřicet obcí z Valašskokloboucka a širšího okolí, na Slovensku se průzkum uskutečnil u 55 obcí.

2010

Zpívání vlársků dolinů

zmapování a společná prezentace her, písní a zvyků jarního období                     na Valašskoklobucku a Trenčiansku

Od února do června 2010 se setkávali zástupci souboru Klobučan s partnerským souborem Kornička z Trenčína při mikroprojektu přihraniční spolupráce „Zpívání vlársků dolinů“. Pro děti i širokou veřejnost zde byly připraveny možnosti potkávání se a vzájemného poznávání tradic "těch druhých". Mikroprojekt se věnoval zmapování části zvykoslovného roku - období jara na Valašskoklobucku a Trenčiansku.

Mezi hlavní setkání patřilo Velikonoční setkání s jarmárkem 27.3.2010 s účastí souborů Klobučánek, Klobučan, Kornička z Trenčína a Líšňáček z Brna s ukázkami zvyků, her, kulturním programem a jarmárkem tradičních výrobků.

Dále se uskutečnily soutěže Zpěváček Valašskoklobucka 7.3.2010 a Region Valašska 11.4.2010, kde zazněl folklor z obou stran hranic.

Mikroprojekt uzavřela společná nahrávka a vydání metodických materiálů a CD dětských zpěváčků „Zpívání vlársků dolinů“. CD má přiblížit malým i starším, že jen kousek od svého bydliště najdou podobné tradice a písně v jazyce, kterému téměř nerozumí. Od nepaměti se Vlárským průsmykem pohybovali kupci i prodejci, lidé chodili za prací, a tak zde přirozeně docházelo k prolínání obyvatel a s nimi i lidových tradic. V našem projektu jsme se snažili tyto chodníčky připomenout. Snad se záměr vydaří a české a slovenské děti si oblíbí písně svých sousedů a budou si je zpívat. A aby se to dařilo ještě lépe, spolu s CD vychází i zpěvníček a omalovánky. Tyto metodické materiály jsou určeny pro další práci ve školách i doma, získáte je v souboru Klobučan.

Slavnostní křest za účasti dětských zpěváčků Valašskoklobucka, CM Klobučánek a souboru Kornička proběhl v neděli 22.8.2010 na Setkání muzikantů v Bílých Karpatech.

Mediálním partnerem folklorního vysílání mikroprojektu se stalo Radio Valaška.

Tento mikroprojekt je spolufinancován Evropskou Unií z prostředků Fondu mikroprojektů spravovaného Regionem Bílé Karpaty.

2009

Cez Karpaty na vohľady

rozvoj spolupráce v oblasti prezentácie ľudovej kultúry príhraničných regiónov Valašskokloboucka-Ilavskodubnicka

Tak zní název úspěšného příhraničního projektu, který završily národopisné a folklorní soubory z Valašskokloboucka a slovenského Ilavskodubnicka. Ty se s dalšími partnerskými organizacemi po více než rok a půl snažily podpořit udržení tradic a kulturního dědictví v regionech na obou stranách česko-slovenských hranic, čímž publiku přinesly řadu nevšedních zážitků. Vzájemné poznávání lidových kultur bylo podpořeno z programu Příhraniční spolupráce SR - ČR a prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj. Celkový rozpočet činil 6,9 milionu korun.

Slovenskými partnery projektu byla města Dubnica nad Váhom a Ilava se svými folklórními soubory Strážov a Mladosť a divadelním souborem Hugo. Hlavním partnerem za českou stranu bylo Kulturní a vzdělávací středisko Valašské Klobouky, spolupracoval také Dům dětí a mládeže Valašské Klobouky. Valašskokloboucký folklór a lidovou muziku pak zastupovala dechová hudba Valaška spolu s folklorním souborem Klobučan," Projekt si kladl za cíl rozvinout příhraniční spolupráci v oblasti kultury, a to zejména společnými vystoupeními folklorních, dechových a divadelních souborů ve všech zapojených městech. Na to navazovalo také pořízení potřebného technického, nástrojového a krojového vybavení pro spolupracující organizace a spolky, tak aby se mohla jejich stávající činnost zlepšit a rozvinout.

Folklorní vystoupení a koncerty obohatily kulturní rok jak v Dubnici a Ilavě, tak i ve Valašských Kloboukách. Například soubor Mladosť vystupoval v roce 2009 na Valašském mikulášském jarmeku a na festivalu Setkání muzikantů v Bílých Karpatech bavili publikum hudebníci a tanečníci souboru Strážov nebo divadelníci spolku Hugo. Vystoupení na Slovensku pak proběhla v režii Klobučanu a Valašky.

Díky finanční podpoře mohly dále soubory i organizace zlepšit svou vybavenost. Dům dětí a mládeže Valašské Klobouky získal piano Petrof a vybavení do zkušebny – cvičební koberec, shrnovací mobilní stěnu a zrcadlovou stěnu. Soubor Klobučan pořídil nové cimbály a violoncello a muzikanti Valašky už hrají na novou tubu a bicí soupravu. Oba soubory navíc obnovily svůj krojový fond. Dalším přínosem bylo pořízení vybavení pro jeviště kulturního domu, kdy byly zakoupeny opony, zvuková aparatura a projekční a záznamová technika. Nejvýznamnější položkou bylo zakoupení nového venkovního koncertního pódia se zastřešením, které vyšlo na 1,3 milionu korun. Návštěvníci kulturních akcí už mohli toto pódium vidět v provozu od roku 2009 při několika akcích

Velké poděkování patří Městu Valašské Klobouky, které projekt Cez Karpaty na vohľady schválilo a zajistilo jeho předběžné profinancování. Věříme, že tato příhraniční iniciativa pomůže k dalšímu rozvoji činnosti jednotlivých organizací i zkvalitnění kulturního života celého našeho města.

Zpět nahoru