domů

Taneční složky

Cimbálové muziky

- Malý Klobučánek

- Klobučánek

CM Klobučánek Malúšata

(děti 9-12let)

Na podzim 2017 byla založena nejmladší cimbálová muzika souboru pod vedením Jana Fojtů.

Muzika hraje v tradiční sestavě. Jejich premiérovým vystoupením je velikonoční akce souboru.