- Malúšata

- Malý Klobučánek

- Klobučánek

Cimbálové muziky

Taneční složky

V dětském souboru Klobučánek se v roce 2014/2015 schází na 100 dětí ve třech tanečních skupinách. Mladší děti si hrají, zpívají, poznávají taneční hry, řemesla a zvyky, starší děti se seznamují s tanečními kroky a tanci našeho regionu.

Jsou to tyto skupiny:

- Malúšata Klobučánku         - Malý Klobučánek         - Klobučánek

Současné skupiny navázaly na činnost čtyř předchozích generací souboru Klobučánek. Zavzpomínejte s námi:

1994-2004                 1997-2010                 1998-2010                 2001-2013

Klobučánek 1994-2004

V září 1994 se dospělé tanečnice souboru Klobučan rozhodly, že už je načase začít něco dělat s našimi dětmi a založily dětský soubor. V jeho počátku stály Vlaďka Bistrá, Alena Zvonková a Pavla Kůdelová. Domluvily se, že mohou každé úterý nacvičovat v KD Klobučan, daly dohromady 30 dětí a společně začali. Ke zpěvu se na výpomoc krátce přidala Olina Fojtíková. V roce 1999 převzala skupinu Hana Tarabusová.

Největším úspěchem se stala účast na národní přehlídce dětských souborů v roce 1997 v Zábřehu na Moravě s pásmem Ševci. K dalším významným vystoupením patřil v roce 2001 program do dětské Strážnice s Janem Pivečkou. Soubor dále účinkoval na vystoupeních v Křenovicích, Rožnově, Liptále a v Polsku. Tato zakládající generace Klobučánků přinesla osobnosti, které se věnují zpěvu, hudbě či tanci a folkloru i dnes…

Archivní prezentace souboru

Fotky (dále rozklikni)

Program

Jabúčka už dozrávajů, Pletla sem, Na tetku, Zavíjačka, vánoční a velikonoční program, ogarské hry, Povidla, Figurálky, Papučáři, Súkeníci, Široký potok, Bude ti milunká

Seznam vystoupení

1995 – okresní soutěž DFS v Luhačovicích, vánoční vystoupení

1996 – tříkrálová obchůzka, první soutěž ve zpěvu Trnečka Zlín, velikonoční program s muzeem – založena nová tradice s doprovodem hudecké muziky, vystoupení v zotavovně v Luhačovicích, Den matek hřiště ZŠ, vystoupení pro TJ Sokol na Pasekách, nedělní dopoledne před radnicí, 5. mikulášský jarmek, vánoční pásmo pro ZŠ VK a Brumov, vánoční besídka

1997 – Trnečka Zlín, velikonoce v Luhačovicích, velikonoce, okresní soutěž DFS Luhačovice, region Valašska soutěž DFS s postupem na národní kolo, region zpěváčků s postupem Karla Ovesného do velkých Losin, vystoupení pro město a Penzion, národní přehlídka DFS v Zábřehu na Moravě, TJ Sokol Paseky, svěcení praporu města Valašské Klobouky, Rožnovské slavnosti, hody v Mikušovcích (dnes SR), 1. ročník Klobuckého skřivánka, vánoční vystoupení, mikulášský jarmek

1998 – Trnečka Zlín, velikonoce doma a v Luhačovicích, den matek, vystoupení na Ploštině, festival v Liptále, TJ Sokol na Pasekách, pietní vzpomínka Konfederace politických vězňů, nedělní vystoupení před radnicí, výročí 25 let ZŠ, Klobucký skřivánek, vánoční vystoupení

1999 – Trnečka Zlín, první ročník Zpěváčci region Valašska ve VK, velikonoce, soutěž DFS Luhačovice, region DFS Hovězí, vystoupení na Ploštině, Den matek, Velké Losiny – Karel Ovesný a Honza Tarabus, Metlářský jarmark Zubří, cyklistické závody na náměstí, festival Štěpy Veselí nad Moravou, Katowice-Sosnowiec Polsko, vystoupení pro ZŠ a muzeum, pietní vzpomínka Konfederace politických vězňů, festival Břeclav, festival Liptál, dožínky hotel Ogar Pozlovice, koncert 5 let Klobučánku s mezinárodní účastí souborů festivalu z Luhačovic, hody Mikušovce, Klobucký skřivánek, mikulášský jarmek a oficiální spoluúčastí, vánoční program, jarmárek nadace jana Pivečky ve Slavičíně

2000- ples Ritter, TJ Sokol 100.výročí, velikonoce, v Horní Lidči, Zbratřéní Slavičín, Velké losiny, Den matek, festival Liptál, Rožnovské slavnosti, festival Nitra, koncert vítězů zpěváčků Luhačovice a val.Klobouky, pietní vzpomínka Konfederace politických vězňů, mikulášský jarmek, vánoční karneval

2001 – vystoupení ve Študlově, ples Ritter, zpěváčci Valašskoklobucka, soutěž DFS Otrokovice, velikonoční vystoupení, soutěž DFS region Valašska v Luhačovicích s postupem, Penzion, velké Losiny, Den matek, Dětská Strážnice s Janem Pivečkou, festival Křenovice, zemská přehlídka v kroměříži, pietní vzpomínka Konfederace politických vězňů, zpěváčci ve Strážnici, Zlínské besedování, otvírání haly Groz-Becker, festival Luhačovice a ve Slavičíně, klobucký skřivánek, mikulášský jarmek, vánoční program VK a Smolina

2002 – velikonoce s muzeem, velikonoční setkání, I. Setkání DFS Valašskoklobucka s návštěvou křenováčku, Velké Losiny, Pohádkový les Paseky, Folklórna Nitra, festival Luhačovice a Slavičín, mikulášský jarmek, přestup 3 párů do dospělých

2003 – velikonoční vystoupení, otvírání pramenů Luhačovice, Rožnov pod Radhoštěm, Pohádkový les na Pasekách, příprava na přestup do dospělých

2004- založena přípravka Klobučanu, koncert 10 let Klobučánku

Klobučánek 1997-2010

Tato skupina Klobučánku byla založena v roce 1997 (Hana Tarabusová a Vlaďka Bistrá), od roku 2002 byly vedoucími Vlaďka Bistrá, Alena Zvonková a Pavlína Kůdelová, činnost byla ukončena v roce 2010 sloučením do dospělého souboru. S ukončením dětské skupiny ukončily aktivní činnost i jejich vedoucí, Vlaďka Bistrá se plně věnuje vedení souboru Valášek v Horní Lidči.

Mezi největší úspěchy patří zájezd do Slovinska, Itálie a slovenské Očové, vystoupení na festivalech v Břeclavi, Rožnově a Liptále.

Archivní prezentace souboru

Fotky

Program

Zavíjačka, Ogarské hry a Odzemek, Mlynáři, Figurální tance, Jak zme vařili trnky, Na lúce pod horú, Zahrajte ně muzikanti, Bude ti milunká, vánoční zvyky a koledy

Seznam vystoupení

1999 - soutěž v Luhačovicích, Metlový jarmek Zubří, festival Štěpy - Veselí na Moravě, koncert 5 let Klobučánku, mikulášský jarmek, vánoce

2000 - velikonoce, Den matek, cvičení na Pasekách, valašský mikulášský jarmek a karneval

2001 - soutěž souborů Otrokovice, vynášení Mařeny s Kosenkou, velikonoce, ve mlýně v Nedašově, kácení máje na Pasekách, výlet na Kosence, slavnost Konfederace politických vězňů, mikulášský jarmek, vánoce

2002 - vynášení Mařeny s Kosenkou, velikonoce, vystoupení pro penzion, I. Setkání souborů ve VK, vystoupení na Kosence, soustředění na Kosence, slavnost Konfederace politických vězňů, vzpomínková akce na oběti Valčíkovy rodiny ze Smoliny, oslava 70 let DD Smolina, mikulášský jarmek, vánoce

2003 - soutěž ve Vizovicích, velikonoce, region soutěže souborů v Zubří, vystoupení pro důchodce, Bambiriáda Zlín, výlet do ZOO Lešná, festival Luhačovice, mikulášský jarmek, rozsvěcení vánočního stromu ve Smolině, vánoce

2004 - velikonoce, II. Setkání souborů ve VK, filmový festival Horní Lideč, koncert 10 let Klobučánku, historicky poslední odvody ve VK, mikulášský jarmek, rozsvěcení vánočního stromu ve Smolině, karneval

2005 - velikonoce, soutěž ve Vizovicích, soustředění na Ploštině, zájezd na festival ve Slovinsku - Šentjur-Ljubljana-Maribor, koncert ve VK s polským souborem, festival Břeclav, vystoupení pro TJ Sokol, mikulášský jarmek, vánoční programy pro okolí i ve VK

2006 - velikonoce, koncert pro DD Smolina, Moravská Nová Ves, III. Setkání souborů ve VK, 650 let městských práv Val.klobouk, Putování po Valašsku - Rožnov p.Radhoštěm, slavnost Konfederace politických vězňů, festival v Itálii - Alatri, soustředění na Selance, mikulášský jarmek, vánoční program Vlachova Lhota

2007 - velikonoce, soustředění na Selance, mikulášský jarmek, vánoční programy

2008 - velikonoce, soustředění, vystoupení v Horním Lidči, IV. Setkání souborů ve VK, festival na Slovensku - Očová, slavnost Troubky, mikulášský jarmek

2009 - vševalašského bál ve Valašských Kloboukách, velikonoční setkání, soustředění na myslivecké chatě v Bylnici, koncert 15 let Klobučánku, posezení u cimbálu, Ilava SR , 18.valašský mikulášský jarmek

2010 – valašský bál, soustředění v Trenčině, velikonoční vystoupení, sólisti natáčení CD Zpívání vlársků dolinů, Bartákův hrnec farma Horní Lideč, Valašské kumštování Val.Klobouky, festival v Lidečku, plynulý přechod do dospělého souboru, Trnkobraní Vizovice, festival Dubnica nad Váhom

Klobučánek 1998-2010 "Dráteníci"

V roce 1998 novou skupinku založily Hana Tarabusová a Vlaďka Bistrá, v roce 1999 převzaly vedení Lidka Susedíková a Šárka Ptáčková. Nezapomenutelnou příznivkyní souboru byla babička Marie Valčíková, která svým humorem a obětavostí dokázala děti nadchnout a pásmům vtisknout laskavý a svěží humor. Skupinka se poprvé společně se staršími dětmi s pásmem Poďme si hrát představila na Dnu matek v roce 1999. „Do dějin“ vešlo označení této skupinky podle pásma z roku 2001 „Dráteníci“. Od roku 2002 vedla skupinu Hana Tarabusová, v roce 2010 se skupina sloučila do dospělého souboru Klobučan.

Archivní prezentace souboru

Fotky

Program

Poďme si hrát, koledy, velikonoční zvyky a hry, Dráteníci, Figurálky, Papučáři, Na kotěnku, Zahradnický, Zavíjačka, Súkeníci, Bude ti milunká, Široký potok, Valašský pochod, Pásl Janko

Seznam vystoupení

1999 – Den matek, Koncert 5 let Klobučánku, vánoční program

2000 – velikonoce, Den matek, mikulášský jarmek, vánoční karneval

2001- velikonoce, Den matek, metlářský jarmark Zubří a návštěva Rožnova, Dětský den-karneval, slavnost Konfederace politických vězňů, mikulášský jarmek, vánoční program

2002 – velikonoce, Nedašov - mlýn, TJ Sokol Paseky, mikulášský jarmek

2003 – okresní soutěž ve Vizovicích, velikonoce, Penzion, Den matek, program na Kosence, Jelenovská, Slavnost jablek Hostětín, mikulášský jarmek, vánoční program

2004 – velikonoce, Penzion, II.Setkání DFS, Běh Terryho Foxe, Folklórny Púchov, slavnost Konfederace politických vězňů, koncert 10 let Klobučánku, mikulášský jarmek

2005 – velikonoce, okresní soutěž DFS Vizovice, soustředění a vystoupení na Ploštině, regionální soutěž DFS v Rožnově, Miezgovce SR, slavnost Konfederace politických vězňů, Setkání souborů s polským souborem, soustředění Drnovce, mikulášský jarmek, vánoční program

2006 – Penzion, velikonoce, Kolárovo SR, III. Setkání DFS, 650 let Val.Klobouk, Strážnice, slavnost Konfederace politických vězňů, soustředění na Selance, mikulášský jarmek

2007 - okresní soutěž DFS ve Val.Kloboukách, velikonoce, regionální soutěž DFS v Rožnově, soustředění Selanka, Jízda králů Vlčnov, mikulášský jarmek, vánoční program

2008 – velikonoce, IV.Setkání souborů, festival Kunovské léto, mikulášský jarmek

2009 - vševalašský bál ve Valašských Kloboukách, Život není zebra Zlín, velikonoční setkání, okresní soutěž DFS ve Val.Kloboukách, regionální soutěž DFS v Rožnově – 4.místo, Pohádkový les, Setkání muzikantů v Bílých Karpatech v Brumově a Val.Kloboukách, festival v Řecku – Karditsa, koncert 15 let Klobučánku, Ilava SR, 18.valašský mikulášský jarmek

2010 - soustředění v Trenčíně, velikonoční program, program pro seniory, sólisté nahrávání CD Zpívání vlársků dolinů, festival Kostice u Břeclavi, Valašské kumštování Valašské Klobouky, spojení do dospělého souboru, Trnkobraní Vizovice, festival Dubnica nad Váhom

"Malý" Klobučánek 2001-2013

Tato skupinka byla jako přípravka založená v roce 2001. Na jejich vedení se podílely Hana Tarabusová, Šárka Ptáčková, Lidka Sůsedíková a Ivana Červenková. Od podzimu 2005 vedli tyto děti Zdenka Sovadinová a Karel Švach, kterým také pomáhala Vlaďka Kudelová. Protože se mladí vedoucí chystali na ukončení studia a zahájení společného života, převzala tuto skupinku od podzimu 2008 Hana Tarabusová, při nácviku odzemků se zapojovali Petr a Jiří Tomaštíkovi. V roce 2013 skupina jako čtvrtá generace Klobučánku plynule přešla do dospělého souboru.

Mezi velké dětské zážitky patřila soustředění v Sidonii a na Selance. Z vystoupení to bylo především pásmo „Až já budu velká“ a vystoupení v Rožnově a Liptále s ním spojená. Následovalo velké a smutné loučení s vedoucími, které mírně zjemnily zážitky z festivalu v Zábřehu na Moravě, soustředění v secesním hotelu v Trenčíně … dětská léta skupina uzavřela účastí na zájezdu v roce 2012 v Turecku v projektu Comenius.

Archivní prezentace muziky

Fotky

Program

vánoční koledy, Na tetku, pásmo Rybky, A já mám koníčka vraného, Dvá kapúni, pásmo Stodolenka, Až já budu veliká, Metelica, Nechoď, Janku a Ogarské hry, Cérky a ogaři, pásmo Ovečky, Zavíjačka, Figurálky, Ševci, Sem sem rád, Janošík, A vy páni muzikanti, První pastva, Kostelecké čardáše, Karičky

Seznam vystoupení

2001 – vánoční koledování

2002 – velikonoce, Den matek, mikulášský jarmek

2003 – velikonoce, Den matek, slavnost Konfederace politických vězňů, mikulášský jarmek-školička, vánoční program

2004 – velikonoce, Setkání souborů, Den matek, Metlářský jarmark Zubří, slavnost Konfederace politických vězňů, vánoční karneval

2005 – velikonoční setkání a pro seniory na Penzionu, Den matek, Bambiriáda Zlín a návštěva ZOO Lešná, Běh Terryho Foxe + loučení s vedoucími Lidkou a Ivou, školička na mikulášském jarmeku, vánoční program

2006 – velikonoce, Den matek, Setkání dětských souborů Valašskoklobucka, Koncert 650 let městských práv, první soustředění na DDM, mikulášský jarmek.

2007 – nocování na DDM, Soutěž dětských souborů ve Valašských Kloboukách s postupem do regionu, velikonoce, Den matek, Běh Terryho Foxe, mikulášský jarmek a vánoční večer.

2008 – novoroční nocování na DDM, velikonoce, soustředění Sidonie, prázdninové skotačení + loučení se Zdenkou a Kájou, mikulášský jarmek

2009- soustředění na Selance, Soutěž dětských souborů, velikonoce, svatba vedoucích ? , dětský den na hřišti, Běh naděje, festival v Zábřehu na Moravě, 15 let Klobučánku, odpoledne s bowlingem

2010 – dětský bál Frenštát p.Radhoštěm, soustředění v Trenčíně , velikonoční program, sólisti nahrávání CD Zpívání vlársků dolinů, festival Malenovice, Valašské kumštování Valašské Klobouky, koncert pro ZŠ, V.Setkání DFS ve VK, soustředění Jelenovská

2011- oblastní soutěž DFS, rehabilitační zájezd do Uherského Hradiště, region soutěž DFS-4.místo, velikonoce na Kyčerce, tábor Bánovce nad Bebravou SR, festival Frenštát pod Radhoštěm, Jak chutná Zlínsko, koncert 30 let souboru Klobučan - Ejhle chasa naša, zahájení Comenius v ZŠ

2012 – Veľká noc ide-Dubnica nad Váhom, velikonoční jarmárek, projekt Comenius Turecko, Comenius ve VK, festival Liptál, tábor na Jelenovské, VI.setkání DFS ve VK, vzpomínkový večer na Milana Švrčinu, soustředění na DDM, Lidečko valašský bál

2013 – soutěž DFS ve VK, region soutěž DFS Rožnov, Folklórny Púchov, Hejův nožík Rožnov, mezinárodní folklorní tábor Ploština, Setkání muzikantů v Bílých Karpatech ve VK=projekt Folklor nemá hranice, Gorolskie swieto Jablunkov, Púchovský jarmok, křest DVD Nic než národopis, vánoční koledování, plynulý přechod páté generace Klobučánku do dospělého souboru

Zpět nahoru