domů

Taneční složky

- s Michalem Vaculínem

- s Hankou Petrů

Cimbálové muziky

SOUČASNOST

V současné době v dospělé složce souboru fungují 2 muziky. Muzika s primášem Michalem Vaculínem je složena z mladých studentů, kteří hudebně dozrávají. Muzika s primáškou Hankou Petrů je zralejší stabilní muzika. Obě muziky však vychází z podobného repertoáru, proto je možná zastupitelnost jednotlivých muzikantů.

Více o muzikách:

- s Michalem Vaculínem        - s Hankou Petrů

Z HISTORIE MUZIK

Se vznikem souboru Klobučan vznikla na podzim roku 1983 také jeho cimbálová muzika, která jej doprovázela až do jejího ukončení roku 2000. Vystupovala však také na samostatných koncertech, pořádala valašské večery a hrála též k zábavám. Tato muzika v roce 1998 vydala CD "Bude ti milunká", kde jsou písně oblasti Valašskoklobucka. Muziku postupně primovali: Jiří Šebák, Petr Vašíček a Marie Matulová. Uměleckým vedoucím a autorem všech úprav byl Laďa Tarabus.

Od roku 2002 začala doprovázet dospělý soubor první dorůstající mládežnická muzika, která vznikla jako dětská cimbálovka Klobučánek v roce 1996. Tato muzika doprovázela dětský soubor na všech jeho vystoupeních, soutěžích a festivalech. Zpěvačkou muziky byla Miroslava Janáčová, primovala Šárka Zvoníčková nebo Dominik Matúšů. Od jara 2006 začal v muzice hostovat a následně trvale začal primovat Petr Vašíček ml., od jara 2007 Pavla Vlčka nahradila hrou na klarinet Katka Pechálová. V létě v roce 2008 tato muzika nahrála CD s názvem "V tom klobuckém háji".

Od roku 2009 ukončil v muzice svou činnost Jeňa Tomeček, jehož vystřídal Dominik Matúšů. Také na židli u cimbálu doško ke změně - Honzu Tarabusa nahradila jeho sestra - Katka Tarabusová. V letech 2010 - 2014 muzikanti končí studia a postupně odcházejí za prací "do světa", část muziky začíná hrát v cimbálovce Lidčan a muzika postupně tlumí svou činnost. Také tuto muziku vedl Laďa Tarabus.

Další dorůstající dětská muzika, založená v roce 2005, dospěla v roce 2010. Jejím primášem byl Honza Fojtů s menší pauzou, kdy jej zastupovala Terka Kudelová. Jako dětskou muziku ji nejdříve vedl Honza Tarabus, od roku 2009 ji na několik let převzala Katka Tarabusová.

Muzika pozvolna ukončila pravidelnou spolupráci se souborem a kolem roku 2015 vznikla samostatná CM Kaňúr. Organizačním vedoucím je Honza Chovanec. Kontakt: 733197112. Více také na jejich FB: https://www.facebook.com/cmkanur/ .

Dětská muzika, založená v roce 2009, opět dorostla v dospělou muziku v roce 2016. CCM (Cérčí cimbálová muzika) vedla primáška Adéla Ptáčková s vedoucím Laďou Tarabusem.

A jak to tak bývá, i tato muzika plná studentů se rozutekla do různých koutů studentských měst, a tak se pomalu vytratila v pasivní těleso plné cérčího přátelství, kdy si jednou za čas spolu rády zahrají.