domů

Taneční složky

- s Ádou Ptáčkovou

- s Janem Fojtů

- s Hankou Petrů

Cimbálové muziky

SOUČASNOST

V současné době v dospělé složce souboru fungují 3 muziky. Jsou to převážně muziky mladých lidí, kteří ještě studují na vysokých školách nebo pracují mimo Klobouky, a proto je obtížné sladit zkoušky či vystoupení se studiem a dalšími aktivitami. Zkoušky jsou sice nepravidelné, ale protože mají téměř jednotný repertoár, je tady možná zastupitelnost jednotlivých muzikantů.

Jsou to tyto CM Klobučan s jejich primáši:

- s Ádou Ptáčkovou        - s Janem Fojtů         - s Hankou Petrů

Z HISTORIE MUZIK

Se vznikem souboru Klobučan vznikla na podzim roku 1983 také jeho cimbálová muzika, která jej doprovázela až do jejího ukončení roku 2000. Vystupovala však také na samostatných koncertech, pořádala valašské večery a hrála též k zábavám. Tato muzika v roce 1998 vydala CD "Bude ti milunká", kde jsou písně oblasti Valašskoklobucka. Muziku postupně primovali: Jiří Šebák, Petr Vašíček a Marie Matulová. Uměleckým vedoucím a autorem všech úprav byl Laďa Tarabus.

Od roku 2002 začíná doprovázet dospělý soubor dorůstající mládežnická muzika, která vznikla jako dětská cimbálovka Klobučánek v roce 1996. Tato muzika doprovázela dětský soubor na všech jeho vystoupeních, soutěžích a festivalech. Zpěvačkou muziky byla Miroslava Janáčová, primovala Šárka Zvoníčková nebo Dominik Matúšů. Od jara 2006 začal v muzice hostovat a následně trvale začal primovat Petr Vašíček ml., od jara 2007 Pavla Vlčka nahradila hrou na klarinet Katka Pechálová. V létě v roce 2008 tato muzika nahrála CD s názvem "V tom klobuckém háji".

Od roku 2009 ukončil v muzice svou činnost Jeňa Tomeček, na jehož místě basisty hostuje Dominik Matúšů. Také na židli u cimbálu doško ke změně - Honzu Tarabusa nahradila jeho sestra - Katka Tarabusová. V letech 2010 - 2014 muzikanti končí studia a postupně odcházejí za prací "do světa", část muziky začíná hrát v cimbálovce Lidčan a muzika postupně tlumí svou činnost. Také tuto muziku vedl Laďa Tarabus.