Taneční složky

- Mládež

Cimbálové muziky

Klobučan - zakladatelé

Zakladatelé souboru tvoří dospělou složku, která udržuje program, který reprezentuje jižní Valašsko, jeho tradiční tance, zvyky a cechovní řemesla. Skupina organizuje aktivity pro dětský i dospělý soubor a v občanském sdružení "Klobučan" zajišťuje chod všech věkových tanečních i hudebních skupin, jejich návaznost, dotace a projekty, krojovou a nástrojovou vybavenost, regionální čistotu a metodickou pomoc okolním souborům.

Partu tvoří několik manželských dvojic a jednotlivců, kteří spolu rádi tráví čas i mimo folklor – společné dovolené, sportovní výšlapy pěšky či na běžkách, oslavy jmenin…

V programu se opíráme o typické tance z jižního Valašska. Jsou to cechovní pásma (Súkeníci, Zedníci, Ševci), taneční pásma klobuckých točených, stará uherská, zvykoslovná pásma, výroční obyčeje, zvyky, fašanková obchůzka, vánoční program, valašský bál, valašské polky, figurální tance a mateníky, zbojnické zpěvy a humorné pásmo Dědci.

Taneční pásma mají délku 3-5min, tematické bloky 15min.

Cechovní pásma

Klobucké točené

Fašanková obchůzka

Valašský bál